10 લાખની કમાણી હોય તો પણ નહિ ભરવો પડે ઇન્કમ ટેક્સ. કરો આવું પ્લાનિંગ, બચી જશે ટેક્સના બધા જ પૈસા…

જેમ જેમ આપણી કમાણી વધે છે તેમ તેમ આપણો ટેક્સ પણ વધતો જાય છે. પણ જો થોડી સાવચેતી સાથે ટેક્સ …

Read more

હવે ઘરમાં કે લોકરમાં મુકેલા સોનાથી પણ કમાઈ શકો છો પૈસા, સોનું પણ તમારું અને વ્યાજ પણ.

સામાન્ય રીતે આજકાલ સોના-ચાંદી જેવી કિંમતી વસ્તુને ઘરે સાચવવાની બદલે લોકરમાં મુકવાનું વધુ ચલણ છે. લોકરમાં મુકેલ સોનું-ચાંદી સુરક્ષિત તો …

Read more