જાણી લ્યો વિમાનનો રંગ સફેદ, લાલ, પીળો કે ભૂરો કેમ નથી હોતો ? દરરોજ ઉડાવવા વાળા પણ નથી જાણતા આ હકીકત… બેસતા પહેલા જરૂર વાંચો આ માહિતી..

દુનિયામાં ઘણી બધી એરલાઇન્સ કંપનીઓ છે. તેમની સેવાઓ અને તેમના દ્વારા ઉપયોગમાં આવતા હવાઈ જહાજોમાં અનેક બધી વિવિધતાઓ હોય છે. …

Read more