ઘરે રહીને કોરોનાની સારવાર કેવી રીતે કરવી ? જાણો જલ્દી રિકવરી માટે શું ખાવું, શું ન ખાવું

કોરોના વાઇરસની બીજી તરંગ લોકોને ખુબજ ઝડપથી પકડી રહી છે. આ સંક્રમણ એક-બીજામાં ખુબજ ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યું છે. કોરોનાની ગંભીર …

Read more