આ છે ભારતમાં મળતી સસ્તી અને સારી 5 સૌથી બેસ્ટ ઇલેક્ટ્રિક કાર, ફક્ત એક જ વાર ચાર્જમાં ચાલશે અધધધ કિલોમીટર… જાણો તેની કિંમત અને વધુ માહિતી…

જો કે કાર લેવી એ દરેક નાગરિકનું સપનું હોય છે. પોતાનો એક બંગલો હોય, કાર હોય અને સુખેથી જીવન જીવીએ …

Read more