અર્થ વ્યવસ્થાને કેવી રીતે ખરાબ કરે છે નકલી નોટો ? ક્યાં થાય છે નોટોનું છાપ કામ ? જાણો નકલી નોટોનું કૌભાંડ કેવી રીતે થાય… લગભગ લોકોને ખબર નથી…

મિત્રો તાજેતરમાં જ ‘ફર્જી’ નામની વેબ સિરીઝ આવી હતી. જેમાં મુખ્ય પાત્ર નકલી નોટો છાપે છે. તેમજ પોલીસ અને પ્રશાસન …

Read more